Dotace na ekomobilitu - Nová zelená úsporám

Perex image
Pokud plánujete pořízení elektromobilu, máte možnost získat dotaci do 60.000 Kč na dobíjecí stanici.

Základní informace

  • Podpora se poskytuje na pořízení dobíjecí stanice pro osobní automobil a dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz.
  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
  • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

 

Víte, že...

Spotřeba běžného elektromobilu je cca 15-20 kWh/100 km (záleží na charakteru jízdy). Znamená to, že při ročním nájezdu 

  • 10.000 km spotřebujete až 2 MWh/rok
  • 25.000 km spotřebujete až 5 MWh/rok
  • 35.000 km spotřebujete až 7 MWh/rok

Nezapomeňte proto svou fotovoltaiku vhodně dimenzovat.
Rádi Vám pomůžeme!

Kdo může žádat

Program Nová zelená úsporám je určen

  • vlastníkům stávajících rodinných domů, stavebníkům či nabyvatelům nových rodinných domů;
  • vlastníkům řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky);
  • příspěvkovým organizacím zřízenými územními samosprávnými celky.

Kolik můžete získat

Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod

Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Jak a kdy požádat o dotaci

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

V rámci našich služeb za Vás při realizaci fotovoltaiky dotaci vyřídíme.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace

Od momentu podání registrační žádosti je nutno počítat s přibližně dvoutýdenní prodlevou než bude schválena. Poté běží zpravidla 90ti denní lhůta na podání Plné žádosti. Ta je obvykle schválena (případně zamítnuta) v období jednoho až devíti měsíců, dle programu a náročnosti projektu.

Jak dlouho trvá vyplácení dotace

Průměrná doba zpracování žádosti o dotace se pohybuje okolo měsíce a půl. Přesto, že se počet žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám oproti předchozím letům zvýšil až čtyřnásobně, nemusejí mít žadatelé obavy, že dotaci nezískají.

Další informace