Dotace pro úsporné bydlení - Nová zelená úsporám

Perex image
Dotace na fotovoltaický systém až 225.000,- Kč

Kdo může žádat

Program Nová zelená úsporám je určen

  • vlastníkům stávajících rodinných domů;
  • vlastníkům řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky);
  • příspěvkovým organizacím zřízenými územními samosprávnými celky.

Kolik můžete získat

Maximální výše dotace může být až 225.000 Kč (vybrané kraje, např. Ústecký kraj)

Konkrétně dle parametrů vašeho řešení

  • základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč;
  • základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč;
  • základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč;
  • za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč;
  • za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč.

Jak a kdy požádat o dotaci

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

V rámci našich služeb za Vás při realizaci fotovoltaiky dotaci vyřídíme.

Nezávazná poptávka

 

 

Jak dlouho trvá vyřízení dotace

Od momentu podání registrační žádosti je nutno počítat s přibližně dvoutýdenní prodlevou než bude schválena. Poté běží zpravidla 90ti denní lhůta na podání Plné žádosti. Ta je obvykle schválena (případně zamítnuta) v období jednoho až devíti měsíců, dle programu a náročnosti projektu.

Jak dlouho trvá vyplácení dotace

Průměrná doba zpracování žádosti o dotace se pohybuje okolo měsíce a půl. Přesto, že se počet žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám oproti předchozím letům zvýšil až čtyřnásobně, nemusejí mít žadatelé obavy, že dotaci nezískají.

Vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace a výměnu elektroměru (tzv. PPP - první paralelní připojení), což je okamžik, od kterého můžete svou fotovoltaiku legálně používat.