Dotace pro úsporné bydlení - Nová zelená úsporám

Perex image
Dotace na fotovoltaický systém až 225.000,- Kč

Kdo může žádat

Program Nová zelená úsporám je určen

  • vlastníkům stávajících rodinných domů;
  • vlastníkům řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky);
  • příspěvkovým organizacím zřízenými územními samosprávnými celky.

Kolik můžete získat

Maximální výše dotace může být (od března 2024) až 176.000 Kč (vybrané kraje, např. Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský)

Konkrétně dle parametrů vašeho řešení

  • základní instalace o výkonu 2 kWp – 35 000 Kč;
  • základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč;
  • za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč;
  • za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč;
  • bonus za připojení vojleru min 125 l – 10 000 Kč;
  • bonus za kombinaci se zateplením – 30 000 Kč.

Další bonus 10 000 Kč získáte při kombinaci vybraných opatření, tzn. např. dobíjecí stanice (Wallbox) až 25 000 Kč atd.

Jak a kdy požádat o dotaci

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

V rámci našich služeb za Vás při realizaci fotovoltaiky dotaci vyřídíme.

Nezávazná poptávka

 

 

Jak dlouho trvá vyřízení dotace

Od momentu podání registrační žádosti je nutno počítat s přibližně dvoutýdenní prodlevou než bude schválena. Poté běží zpravidla 90ti denní lhůta na podání Plné žádosti. Ta je obvykle schválena (případně zamítnuta) v období jednoho až devíti měsíců, dle programu a náročnosti projektu.

Jak dlouho trvá vyplácení dotace

Průměrná doba zpracování žádosti o dotace se pohybuje okolo měsíce a půl. Přesto, že se počet žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám oproti předchozím letům zvýšil až čtyřnásobně, nemusejí mít žadatelé obavy, že dotaci nezískají.

Vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace a výměnu elektroměru (tzv. PPP - první paralelní připojení), což je okamžik, od kterého můžete svou fotovoltaiku legálně používat.