Ekologické řešení

FVE 10kWp + BAT + TČ

Vyrobená elektrická energie se využívá v daném objektu a přebytky se ukládají do baterie. Baterie slouží také jako záložní zdroj při výpadku dodávky elektřiny. Stávající zdroj tepla (elektrokotel či plynový kotel) je vyměněn za tepelné čerpadlo.

Nezávazná poptávka

 

Typický příklad řešení

  • vytápění plynovým kotlem, s roční spotřebou cca 15-25 MWh/rok

Výhody

  • minimalizace odběru elektrické energie ze sítě,
  • je záložní systém při výpadku el.energie (backup)
  • kompenzace výkyvů slunečního světla
  • úspora nákupu elektřiny (nízký tarif pro TČ)
  • maximální využití dotace
  • šetrné k přírodě

Nevýhody

  • vysoká počáteční investice, kratší návratnost
  • je vhodné spočítat tepelné ztráty objektu

Příklady realizací