Pro maximální soběstačnost

FVE 10kWp + BAT

Vyrobená elektrická energie se využívá v daném objektu a přebytky se ukládají do baterie. Baterie slouží také jako záložní zdroj při výpadku dodávky elektřiny. Lze rozšířit např. o bojler pro ohřev TUV nebo TČ

Nezávazná poptávka

 

Typický příklad řešení

  • vytápění elektrokotlem, s roční spotřebou cca 10-15 MWh/rok

Výhody

  • minimalizace odběru elektrické energie ze sítě,
  • je záložní systém při výpadku el.energie (backup)
  • kompenzace výkyvů slunečního světla
  • maximální využití dotace

Nevýhody

  • delší návratnost investice

 


Příklady realizací