Maximální soběstačnost

FVE až 10kWp + bateriové úložiště
(dotace NZÚ až 50%, max. však 176.000 Kč)

Vyrobená energie se využívá v daném objektu a přebytky se ukládají do bateriového úložiště. Baterie slouží také jako záložní zdroj při výpadku dodávky elektřiny. Lze rozšířit např. o bojler pro ohřev TUV nebo TČ. Možnost prodeje energie, kterou nevyužijete.

Nezávazná poptávka

 

Typický příklad řešení

  • vytápění elektrokotlem/tep. čerpadlem, s roční spotřebou cca 10-15 MWh/rok

Výhody
  • minimalizace odběru elektrické energie ze sítě
  • je záložní systém při výpadku el.energie (BackUp)
  • kompenzace výkyvů slunečního světla
  • maximální využití dotace

 

Nevýhody
  • delší návratnost investice

 

Příklady realizací