Ekologické řešení

FVE až 10kWp + bateriové úložiště + tepelné čerpadlo
(dotace NZÚ až 50%, max. však 176.000 FVE a 100.000 TČ)

Vyrobená energie se využívá v daném objektu a přebytky se ukládají do bateriového úložiště. Baterie slouží také jako záložní zdroj při výpadku dodávky elektřiny. Stávající zdroj tepla (elektrokotel či plynový kotel) je vyměněn za tepelné čerpadlo.

Nezávazná poptávka

Typický příklad řešení

  • vytápění plynovým kotlem, s roční spotřebou cca 15-25 MWh/rok
Výhody
  • minimalizace odběru elektrické energie ze sítě,
  • je záložní systém při výpadku el.energie (backup)
  • kompenzace výkyvů slunečního světla
  • úspora nákupu elektřiny (nízký tarif pro TČ)
  • maximální využití dotace
  • šetrné k přírodě

 

Nevýhody
  • vysoká počáteční investice, kratší návratnost
  • je vhodné spočítat tepelné ztráty objektu

 

Příklady realizací